Living with a reactive dog – a two day workshop with Raili Halme

28 Mar 2018

“HELP! I went out for a really long run with my dog to make him tired, because he’s been sleeping alone all day while I was at work, and now he came home and attacked the neighbour’s cat! The neighbour said next time it might be a child.”

“HELP! I just came home, and our dog has again totally shredded the house! Now the postman says she tried to attack him through the door! Maybe I should lock her in the kitchen? She sleeps there every night, curled up in her cosy little round basket. What’s wrong?”

“HELP! Our dog is behaving really aggressively! He’s been like this for a couple of weeks, and now he’s lunging at other dogs. Last month he was chasing a cat so fast he fell over himself! A neighbour suggested we have him neutered. But he’s a guy after all, and I wouldn’t want MY parts chopped off. Can you help?”

“HELP! Our collie chases everything that moves, and now he has started nipping the legs of our little toddler. We’ve tried obedience and agility. And we have a great chucker for the ball, but anytime we let him loose in the park, he steals other dogs’ balls and last week got into a fight.”

These are some of the issues that can arise when people live with reactive dogs. What are the underlying causes, and how can we help? In this two day workshop Raili takes an easy-to-understand, pragmatic approach to helping both owners and their dogs on a pathway to finding solutions.

The workshop with consist of a theoretical and practical part. However, please do not bring your dog to this workshop.

ABOUT RAILI

Raili Halme, Finland

Raili has over 30 years’ experience with dogs, their training and their behaviour. She is the author of numerous articles and has lectured to international audiences on a range of topics including stress, fear, calming signals, reactivity and dog-oriented training. She has helped train dog owners, veterinary staff, dog shelter assistants and new trainers, instructors and behaviourists. She works closely with several canine centres in Europe. She is the founder of two organisations in Finland (Rakkaat Haukut – Happy Dog and the Dog-Oriented worldwide Institute (Doi Ltd). She is a Full Member and Mentor of the PDTE (Pet Dog Trainers of Europe).

WHEN AND WHERE?

Saturday, 5. may, and Sunday, 6. may 2018

9:00 – 17:00

BIC Ljubljana (Cesta v Mestni log 47), Slovenia

PRICE AND RESERVATIONS

160 eur

Payment can be made in full or in two installments (1st installment = 80 eur = reservation, 2nd installment = 80 eur, paid before 30. 4.).

Places are limited. To sign up for the workshop, fill out this form and you will receive payment details: link

Your spot is reserved once full payment (or the first out of two installments) is made.

EARLY BIRD RESERVATIONS

Early bird price is 130 eur and is valid before 12. 4. 2018. It is non-refundable and must be paid in full.

DISCOUNT

Members of Society for the protection of animals Ljubljana and PDTE are offered a 10% discount.

CANCELLATIONS

If cancelled before 20. 4., 50% of the full price is refunded. Later cancellations are non-refundable unless you find a replacement for your spot on the workshop.

If the 2nd installment isn’t paid before 30. 4., we reserve the right to give your spot to another. 1st installment is non-refundable in such case.

ŽIVLJENJE Z REAKTIVNIM PSOM – DVODNEVNA DELAVNICA

“NA POMOČ! Moj pes je cel dan sam doma spal, ko sem bil v službi, zato sem ga po prihodu iz službe peljal na dolg tek, da bi ga utrudil. Ko sva se vrnila domov, je napadel sosedovo mačko! Kaj, če naslednjič napade otroka?

“NA POMOČ! Ravnokar sem prišel domov in moj pes je ponovno popolnoma uničil hišo. Poštar pravi, da ga je skušal napasti skozi vrata. Naj psa zaprem v kuhinjo? Tam vsako noč mirno spi v svoji košari. Kje je težava?”

“NA POMOČ! Naš pes je zelo agresiven. Tak je že nekaj tednov in zdaj se zaganja v druge pse. Prejšnji mesec je tako hitro tekel za mačko, da se je spotaknil in padel. Sosed je predlagal kastracijo, ampak moj pes je le samec in tega m ne želim narediti. Lahko pomagate?”

“NA POMOČ! Naš ovčar preganja vse, kar se premika, zdaj pa je začel v noge ščipati tudi mojega otroka. Poizkusili smo s poslušnostjo in agilityjem ter metanjem žogice. Ampak vsakič, ko ga spustimo v parku, drugim psom krade žogice. Prejšnji teden je prišlo celo do pretepa.”

To so le nekatere težave, s katerimi se srečujejo skrbniki reaktivnih psov. Kakšni so razlogi zanje in kaj lahko storimo? Na dvodnevni delavnici bo Raili z razumljivim in praktičnim pristopom pomagala psom in njihovim skrbnikom najti rešitve.

Delavnica bo obsegala teoretični del in praktični prikaz dela z reaktivnimi psi. Delavnice se udeležite brez psov.

Delavnica bo v angleškem jeziku, prevoda ne bo.

Raili HalmeO RAILI

Raili Halme, Finska

Raili ima preko 30 let izkušenj s psi, njihovo vzgojo in vedenjem. Je avtorica številnih člankov in doma in po svetu predava o najrazličnejših temah, med katerimi so stres, strah, miritveni signali, reaktivnost in vzgoja psa na psu prijazen način. Izobražuje lastnike, veterinarsko osebje, delavce v zavetiščih in druge pasje inštruktorje. Sodeluje z različnimi evropskimi kinološkimi organizacijami in je ustanoviteljica dveh organizacij na Finskem (Rakkaat Haukut – Srečen pes in Dog-Oriented worldwide Institute – Doi Ltd). Je članica in mentorica v organizaciji PDTE (Pet Dog Trainers of Europe).

KDAJ IN KJE?

Sobota, 5. maj, in nedelja, 6. maj 2018

9:00 – 17:00

BIC Ljubljana (Cesta v Mestni log 47)

CENA IN REZERVACIJA

160 eur

Plačilo je možno vnaprej v celoti ali v dveh obrokih (1. obrok = 80 eur = rezervacija, 2. obrok = 80 eur, plačilo najkasneje 30. 4.).

Število mest je omejeno. Za prijavo na delavnico izpolnite spletni obrazec in prejeli boste podrobnejša navodila o plačilu: povezava

 

Vaše mesto je rezervirano po plačilu 1. obroka.

EARLY BIRD REZERVACIJE

Early bird cena je 130 eur in velja za rezervacije do 12. 4. 2018. Zneska ne vračamo, plačan pa mora biti vnaprej v celoti.

POPUST

Člani in podporniki DZZŽ Ljubljana in člani PDTE koristijo 10% popust.

ODPOVEDI

Za odpovedi pred 20. 4. vrnemo 50% polne cene (ne velja za early bird ceno). V primeru kasnejše odpovedi zneska ne vračamo. Izjema je, če sami najdete zamenjavo.

V primeru neplačila 2. obroka do vključno 30. 4. si pridržujemo pravico, da vaše mesto odstopimo drugemu interesentu. V takem primeru vplačanega denarja ne vračamo.

Share

Pasja šola ZA PSA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *